Nadanie naszej szkole imienia Orła Białego

Nadanie naszej szkole imienia Orła Białego

To dzień do którego przygotowywaliśmy się przez cały rok szkolny. Dzień bardzo dla nas ważny, który na stałe wpisze się w historię naszej szkoły. Na uroczystość przybyli przedstawiciele organu prowadzącego naszą placówkę, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, sponsorzy dzięki którym dzisiejsza uroczystość była tak wspaniała, dawni nauczyciele, rodzice naszych uczniów, absolwenci, przyjaciele naszej szkoły. 

Więcej

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny 2004/2005. Przed nami zasłużone wakacje.

Więcej

Występ „zerówkowiczów”

Występ „zerówkowiczów”

23-go czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego uczciły nadejście lata. Był to czwarty i ostatni występ zerówkowiczów kończący cykl „Cztery pory roku”.  Również tym razem dzieci były doskonale przygotowane.
Zabawiały nas przepięknymi piosenkami, tańcem i wierszykami.

Więcej

Uroczyste pożegnanie klasy szóstej

Uroczyste pożegnanie klasy szóstej

23 czerwca najstarsi uczniowie żegnali szkołę. Wpisali się do księgi pamiątkowej, otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz dyplomy absolwenta.

Więcej

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zadbali o czystość miejscowości w której znajduje się szkoła. Starsi pomagali w pracy panu woźnemu. Młodsze dzieci zbierały śmieci tuż przy szkole. W nagrodę otrzymały cukierki. Oczywiście papierki wyrzuciły do kosza 🙂

Więcej

Sprawdzian w klasie szóstej

Sprawdzian w klasie szóstej

Uczniowie klasy szóstej przystąpili do Sprawdzianu. Test pt. „W wodzie” obejmował 25 zadań poprzez które sprawdzano opanowanie umiejętności ponad przedmiotowych z pięciu kategorii:
czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Każdy uczeń musiał rozwiązać 20 zadań zamkniętych i 5 otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zawartych w arkuszu  uczeń mógł otrzymać 40 punktów. Średni wynik uzyskany za arkusz przez uczniów naszej szkoły to 24,64 pkt. Jest to wynik wyższy od średniego wyniku uzyskanego w naszej gminie.

Więcej