Apel – Żywot Pitagorasa

Pani Katarzyna Grotnik nauczyciel matematyki przybliżyła uczniom naszej szkoły Żywot Pitagorsa wybitnego uczonego. W apelu udział wzięła klasa piąta i szósta. Uczniowie ubrani w stroje zgodne z tymi jakie wówczas nosili Grecy przedstawili twierdzenia i reguły matematyczne.