100 Pocztówek na 100 lat Niepodległości

Leć ORLE BIAŁY nad polską ziemię (…)

Leć ponad Wisłę, leć ponad Wartę

Skrzydła twe białe trzymaj rozwarte…

autor: Leon Szuman

Uczniowie szkoły podstawowej im. Orła Białego zaadresowali i wysłali 100 pocztówek do 100 placówek oświatowych w całej Polsce z najlepszymi życzeniami z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.