Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców prowadzone

w Szkole Podstawowej im. Orła Białego  przez nauczycieli

w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Dzień tygodnia  Godzina
1 Aleksandra Turek wtorek 10.45-11.30
2 Iwona Sulkowska środa 9.50-10.35
3 Katarzyna Chmielewska piątek 8.00-8.45
4 Dagmara Michalak piątek 10.45-11.30
5 Sylwia Klemenz poniedziałek 12.35-13.30
6 Walentyna Pirowicz czwartek 9.50-20.35
7 Liliana Łosiak czwartek 8.00-8.45
8 Magdalena Kowalczyk środa 9.50-10.35
9 Łukasz Jagła wtorek 10.45-11.30
10 Xymena Czech poniedziałek 9.50-10.35
11 Katarzyna Grotnik piątek 9.00-9.40
12 Cezary Gliwa wtorek 8.55-9.40
13 Marek Ejsmont piątek 9.45-10.30
14 Bogdan Żołnierowicz środa 9.45-10.30
15 Miłosz Jarek czwartek 9.50-10.35
16 Piotr Niedźwiadek środa 12.45-13.30
17 Kamila Tuszyńska piątek 11.00-13.00
18 Jadwiga Puton wtorek, środa 12.00-14.00

 

Więcej

Dowóz uczniów do szkoły na środę 2.09.2020 r.

Uczniowie wsiadają do autobusu w maseczkach.

Klasy O, IV, VII, VIII  rozpoczynają lekcje o godz. 8.00

Gąskowo – 6.50

Stojkowo – 7.00

Stramniczka – 7.05

Szkoła – 7.10

Wsiadają klasy O, IV,VII,VIII

Pustary- 7.20

Świelubie- 7.30

Dębogard- 7.35

Szkoła- 7.40

 

Klasy I, II, III, V, VI rozpoczynają lekcje o godz. 8.55

Pustary – 7.50

Świelubie – 8.00

Dębogard – 8.10

Szkoła – 8.15

Stramniczka – 8.25

Stojkowo – 8.30

Gąskowo – 8.40

Szkoła – 8.55

Więcej

Przywóz uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Klasy 0 – III

Gąskowo – 7.55

Stojkowo – 8.05

Stramniczka –  8.10

Szkoła – 8.15

Pustary –  8.30

Świelubie – 8.40

Dębogard – 8.50

Szkoła – 8.55

Uczniowie i rodzice w autobusie i na terenie szkoły noszą maseczki na nos i usta

Klasy IV – VIII          

Uczniowie klas 0 – III wysiadają, wsiadają uczniowie klas IV – VIII

Pustary – 9.55

Świelubie – 10.05

Dębogard – 10.15

Szkoła – 10.20

Stramniczka – 10.25

Stojkowo – 10.35

Gąskowo – 10.45

Szkoła – 10.55

Odwóz – 12.00

 

Więcej

PROCEDURY PRZEWOZU I ODWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY I ZE SZKOŁY AUTOBUSEM SZKOLNYM W CZASIE COVID-19

 1. Do autobusu szkolnego wsiadają uczniowie, którzy są zdrowi (nie maja kataru, nie kaszlą, nie mają temperatury).
 2. Każdy uczeń ma na twarzy i nosie maseczkę przez cały czas jazdy, wejścia do szkoły, aż do momentu wejścia z nauczycielem do sali lekcyjnej.
 3. Do autobusu uczniowie wchodzą pojedynczo w odstępach  1,5 m.
 4. Wchodzimy do autobusu środkowymi drzwiami.
 5. Po wejściu do autobusu zajmujemy miejsca w odległości 1,5 m tj. co drugie siedzenie. Wykonujemy polecenia opiekunki w autobusie.
 6. Wysiadamy z autobusu pojedynczo w odstępach 1,5 m również środkowymi drzwiami.
 7. Wszyscy jadący autobusem szkolnym dostosowują się do poleceń opiekunki.
 8. Po opuszczeniu autobusu przez uczniów opiekunka dezynfekuje wszystkie poręcze i miejsca, które są dotykane przez użytkowników.
 9. Wszystkie przypadki podejrzenia choroby należy natychmiast zgłosić do opiekunki w autobusie.

Dyrektor Jadwiga Puton

Więcej

PROCEDURY DOTYCZĄCE KONTAKTÓW ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ IM. ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE WYCHOWAWCĄ DLA RODZICÓW W CZASIE COVID-19

Do szkoły po kontakcie telefonicznym i umówionym spotkaniu przychodzą rodzice zdrowi, nie przebywający na kwarantannie, nie mający kontaktu z osobami zarażonymi.

1. Rodzice kontaktują się ze szkołą telefonicznie lub przez dziennik internetowy.

2. Kontakt bezpośredni z dyrektorem lub wychowawcą musi być wcześniej umówiony telefonicznie tel. 943584370.

3. Kontakt bezpośredni rodzica z dyrektorem, wychowawcą odbywa się w maseczce i po dezynfekcji rąk płynem z dozownika.

4. Spotkania wychowawców z rodzicami odbywać się będą na szkolnej platformie internetowej.

5. Rodzice do szkoły w sprawach uczniów wchodzą bocznym wejściem (droga żużlowa po lewej stronie od wejścia głównego, wzdłuż chodnika i ogrodzenia szkoły).

6.Wchodząc do szkoły  bocznym wejściem, rodzic udaje się bezpośrednio do sekretariatu schodami na pierwsze piętro.

7. Po wejściu do szkoły rodzic musi mieć maseczkę lub przyłbice na ustach i nosie oraz zdezynfekować ręce płynem z dozownika.

8. Rodzic opuszcza szkołę tym samym bocznym wejściem.

Dyrektor SP Czernin       Jadwiga Puton

 

Więcej

PROCEDURY PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE PODCZAS ZAJĘĆ W OKRESIE COVID-19

Do szkoły przychodzą dzieci zdrowe nie przebywające na kwarantannie i nie mające kontaktu z osobami chorymi.

 1. Uczniowie klas 0-I-II wchodzą do szkoły wejściem bocznym (po prawej stronie). Na twarzy mają maseczki do momentu wejścia z nauczycielem do sali lekcyjnej.
 2. Przy wejściu dezynfekują ręce płynem z dozownika.
 3. Klasy 0 po przebraniu się udają się do swojej sali.
 4. Klasy I-III po przebraniu się pozostają na terenie holu i sali gimnastycznej z nauczycielem dyżurującym lub nauczycielem świetlicy. Na twarzy mają maseczki.
 5. Do sali lekcyjnej wchodzą z wychowawcą. Przed wejściem dezynfekują ręce płynem z dozownika.
 6. Podczas lekcji uczniowie nie noszą maseczek, przyłbic.
 7. Klasy I-III przez cały czas pobytu w szkole pozostają z wychowawcą w sali.
 8. Przerwy klas I-III organizuje wychowawca tak, aby dzieci z poszczególnych klas nie grupowały się na sali gimnastycznej jednocześnie.
 9. Uczniowie klas I-III podczas przerwy z więcej niż jednej klasy na sali gimnastycznej muszą założyć maseczkę lub przyłbice na usta i nos.
 10. Uczniowie klas I-III na holu głównym przechodzą tylko do toalety w maseczce na ustach i nosie.
 11. Uczniowie klas III-VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym. Na twarzy mają maseczki do momentu wejścia do sali lekcyjnej.
 12. Przy wejściu dezynfekują ręce płynem z dozownika.
 13. Klasy IV-VIII przebierają się w szatni grupami 15 osobowymi.
 14. Po przebraniu pozostają na holu utrzymując odległości i maseczki na ustach i nosie.
 15. Przed wejściem do klasy uczniowie, nauczyciele dezynfekują ręce płynem z dozownika.
 16. Klasy IV-VIII pozostają w jednej klasie przez cały czas pobytu w szkole. Nauczyciele przemieszczają się do uczniów.
 17. Klasa VIII- sala nr 6, klasa VII sala nr 1, klasa VI sala nr 3, klasa V sala nr 2, a klasa IV sala nr 5.
 18. Podczas przerw na holu uczniowie muszą mieć na ustach i nosie maseczkę lub przyłbicę.
 19. Podczas przerw na powietrzu maseczkę nakładamy przy wejściu do szkoły.
 20. Uczniowie w salach lekcyjnych są rozsadzeni tak, aby odległość między nimi była około 1,5 m.
 21. Uczniowie klas IV-VIII podczas zajęć lekcyjnych nie noszą maseczek, przyłbic.
 22. Przyłbice noszą nauczyciele prowadzący zajęcia.
 23. Klasy po każdej lekcji są wietrzone.
 24. Dezynfekcja poręczy, klamek, przycisków, parapetów odbywać się będzie co 2 godziny.
 25. Uczniowie korzystając z toalety myją ręce zgodnie z zaleceniami.
 26. Uczniowie podczas lekcji nie pożyczają sobie przyborów szkolnych ani podręczników, nie dzielą się napojami z butelki.

Dyrektor SP Czernin     Jadwiga Puton

 

 

Więcej

INFORMACJA

DRODZY RODZICE!!

Zgodnie z decyzją MEN nasze dzieci wracają do szkoły do nauki stacjonarnej w związku z tym proszę Państwa o odpowiedzialność za swoje dziecko ale również za wszystkie dzieci w szkole oraz pracowników.

Nie przyprowadzamy do szkoły oraz nie wysyłamy do autobusu szkolnego:

 • dzieci zakatarzonych
 • dzieci kaszlących
 • dzieci gorączkujących
 • dzieci, których rodzice przebywają na kwarantannie
 • dzieci, które źle się czują

Dzieci muszą mieć na twarzy maseczkę lub przyłbicę podczas wejścia do szkoły oraz dezynfekować ręce płynem z dozownika lub myć ręce mydłem w łazienkach.

Wszyscy chcemy być zdrowi i musimy zadbać o zdrowie swoje oraz innych. Wierzę, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialnymi rodzicami i nie będziemy narażać na chorobę własnego dziecka i innych dzieci w szkole. My pracownicy i nauczyciele dołożymy wszelkich starań aby dzieci czuły się w szkole bezpiecznie. Zadbamy o higienę pomieszczeń szkolnych oraz dezynfekcję wszystkich miejsc, w których przebywać będą Wasze dzieci.

Wszyscy musimy dostosować się do procedur MEN, GIS oraz dyrektora szkoły.

Dyrektor Jadwiga Puton

 

Więcej

Informacja dla uczniów i rodziców klasy ósmej

Drodzy uczniowie i rodzice,

informujemy, że dnia 31 lipca 2020 roku od godziny 9:00 do godziny 14:00, w sekretariacie szkoły można odbierać świadectwa z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Więcej

Zakończenie Roku Szkolnego 2019-2020

Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Uczniowie nieobecni w czasie zakończenia roku szkolnego 26.06.2020 świadectwa mogą odebrać w sekretariacie.

Podczas odbioru świadectw obowiązują maseczka na twarz i nos oraz dezynfekcja rąk.

Grupa pierwsza kl. 0 – III zakończenie godz. 9.00

Gąskowo – 8.00

Stojkowo – 8.10

Stramniczka – 8.15

Szkoła – 8.20

Pustary – 8.30

Świelubie – 8.40

Dębogard- 8.45

Szkoła – 8.50

Odwóz grupy pierwszej i przywóz grupy drugiej (autobus jedzie dookoła, dzieci młodsze wysiadają – starsze wsiadają)

Grupa druga – kl. IV-V-VI  zakończenie 10.45

Szkoła – 9.45

Dębogard – 9.50

Pustary – 10.00

Świelubie – 10.10

Gąskowo – 10.25

Stojkowo – 10.35

Stramniczka – 10.40

Szkoła – 10.45

Grupa trzecia – kl. VII-VIII (wysiada grupa druga – wsiada grupa trzecia)

Zakończenie godz. 12.30

Szkoła – 11.30

Dębogard – 11.35

Pustary – 11.45

Świelubie – 11.55

Gąskowo –  12.10

Stojkowo – 12.20

Stramniczka – 12.25

Szkoła – 12.30

Więcej

Zasady obowiązujące podczas egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie (Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów)

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły[1]), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • zdający
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania
  i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy
np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 • Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu
  i zdezynfekowaniu pomieszczeń. Dotyczy to:
 • E8 z wszystkich przedmiotów
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu
  na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

[1] Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, należy pod tym pojęciem rozumieć również ośrodek egzaminacyjny oraz miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, za wyjątkiem tych sytuacji, w których egzamin jest przeprowadzany na świeżym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie, i wprowadzenie danego zabezpieczenia lub danej rekomendacji byłoby niemożliwe lub niezasadne (np. wietrzenie sali, gdy część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana w lesie).

Więcej

Środki bezpieczeństwa osobistego uczniów oraz komisji i osób z obsługi podczas egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie

 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających . Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

1)    Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
niż do 29 maja 2020 r.

2)    Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3.

 

 • Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane
  w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

 

Więcej

Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 • Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób (por. pkt 3.18.).
Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu

1)    W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu
lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację
o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

2)    W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję
o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

 

 • W przypadku E8 oraz EPKwZ, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do EM, EPKwZ oraz EZ – PZE informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
  W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 • Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
 • pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem
 • zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus),
  a także obowiązujących przepisów prawa
 • w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji
  i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek
 • w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt 6.1.
 • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana
  o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się
  do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną (por. pkt 3.6.5.).
 • W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
Więcej